Política de protecció
de dades i privacitat

1. Dret d'informació.
La present política amb protecció de dades regula l'accés i l'Ús del Servei de lloc web www.tacticalspyops.es (en Endavant, el “Lloc web ”), posa a DISPOSICIÓ USUARIS d'Internet interessats a els Seus serveis i Continguts (d'ara Endavant, a els “ Usuaris ”).
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en Endavant, LOPD), Tactical Ops titular del lloc web, informa l'usuari de este lloc de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Tactical Ops i sota la su Responsabilitat.

2. Finalitat.
Les dades dels Usuaris registrats a través dels formularis Habilitats a AQUEST Efecte en el lloc web o els tats recaptats per GoogleAdds són recaptats per Tactical Ops amb la Finalitat de facilitar la prestacions dels serveis que Tactical Ops proporciona a través de este lloc web, que no és Altre que el de facilitar els reserves i Contractació del Servei i informar sobre les nostres ofertes i Altres serveis que poguéssin resultar de l'interès de l'usuari.

3. Caràcter obligatori o Facultatiu de la informació facilitada per l 'usuari i veracitat de les dades.
Els camps marcats amb 1 asterisc (*) en el formulari de registre a RELLENAR per l 'usuari són estrictament necessaris per NOTAS: QUEJA su Petició, vaig sentir voluntària la inclusió de dades a els camps restants. L'usuari garanteix que els tats personals facilitades a Tactical Ops són veraces i és fa responsable de comunicar-li QUALSEVOL modificació dels MATEIXOS.

4. Consentiment del Usuari.
L'Enviament de dades personals amb l'Ús dels formularis electrònics de Tactical Ops o, si escau, la missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés de l'remitent al tractament automatitzat de les dades incloses a els medios de comunicación indicats, serveis i productes relacionats amb els finalitats del lloc web de Tactical Ops, il'enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb Tactical Ops i els Seves iniciatives.

5. Butlletins i comunicacions electròniques.
Tactical Ops posés a DISPOSICIÓ USUARIS que previament ho hagin autoritzat a través del formulari de SUBSCRIPCIÓ habilitat a AQUEST Efecte el Servei d'Enviament d'1 butlletí, en el qual s'inclouen les notícies, novetats i informació més rellevants del lloc web. Aixi MATEIX, l 'usuari podrà donar-se de baixa o modificar els tats de SUBSCRIPCIÓ a l'esmentat butlletí a través del formulari interactiu. Tactical Ops, estableix 2 mecanismes mitjançant a els quals a els Usuaris que ho sol·licitin puguin excloure de este Servei de forma senzilla i gratuïta. Per aixó, l 'usuari haura d'entrar al su menú d'accés, i desactivar l'opció d'Enviament a l'Apartat de comunicacions via e-mail. Aixi MATEIX, podran excloure de este Servei seguint els Instruccions que s'indiquen al peu del cos de les comunicacions electròniques.

6. Seguretat.
Tactical Ops manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Tactical Ops es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, puguin produir-se.

7. Cookies i IP's.
L'usuari accepta l'ús de galetes i seguiments d'adreces IP. El nostre analitzador de tràfic del site utilitza cookies i seguiments d'adreces IP que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l'usuari si ho desitja pot desactivar i / o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d'Internet.
Tactical Ops no utilitza tècniques de Spamming i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.
El tractament de les dades de caràcter personal, així com l'enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre de 1999) ia la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).

8. Dret d'Oposició, Correcció i Actualització de dades.
L'usuari té dret a accedir a aquesta informació, la, si les dades són errònies i a donar-se de baixa dels serveis de Tactical Ops.
Aquests drets es poden fer efectius amb la mateixa configuració de la pàgina web. En cas de problemes per a la realització efectiva en línia i per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de privacitat de dades es podran dirigir directament a l'email: infospyops@gmail.com
El tractament de les dades personals i l'enviament de comunicacions per mitjans electrònics estan ajustats a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15 / 1999,13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14/12/1999) i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (BOE 12/07/2002).

9. Modificació de la present política de privacitat.
Tactical Ops es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.

Segueix-nos!!!     Nostres
Fotos i Vídeos

Tactical Ops© - Política de Privacitat - Normes de seguretat