RESERVES

Per veure les sessions disponibles al nostre calendari, heu d'escollir el tipus de sessió que preferiu: sessió pública (reserva oberta a diversos grups, poden unir-se altres grups a l'vostre) o sessió privada (reserva només per al vostre grup, només jugareu vosaltres en aquesta sessió. Té un recàrrec de 2 € per jugador i un mínim 10 jugadors).

Si teniu dubtes i sou més de 10 jugadors, podeu escollir l'opció de Privada i més endavant canviar-la.

  


* Reserva oberta a diversos grups. Poden unir-se altres grups al vostre.

** Reserva només per al vostre grup. Només jugareu vosaltres en aquesta sessió. Té un recàrrec de 2 € per jugador i mínim 10 jugadors.

 
Descàrrega de l'autorització a signar pels participant i/o tutors:   .DOC    .PDF
Segueix-nos!!!     Nostres
Fotos i Vídeos

Tactical Ops© - Política de Privacitat - Normes de seguretat